Tìm hiểu sản phẩm khóa trục côn ECOLOC RfN 7004

Thiết bị khoá trục côn ECOLOC 7004 (Locking Assemblies) là thiết kế mở rộng của series ECOLOC RfN 7003 cho phép sử dụng với trục hub có đường kính ngoài nhỏ giúp giảm áp lực kết nối giữa trục dẫn shaft và trục hub, cho phép tháo lắp dễ dàng, momen xoắn lớn.

Tốc độ quay cao: cụm khóa trục 7004 vẫn giữ nguyên hình dạng trong quá trình lắp ráp, do đó chúng phù hợp trong các ứng dụng có tốc độ quay cao.

Tải trọng xuyên tâm cao: độ bền vật liệu của khóa trục 7004 đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng có tải trọng xuyên tâm cao.

Tài liệu kỹ thuật

  • Download catalogue ECOLOC 7004

  • Download Installation Instruction ECOLOC 7004

Bảng thông số kỹ thuật ECOLOC 7004

d x D L L 1 L 3 T Fax pW pN
mm mm Nm kN N/mm2
19 x 47 45 39 26 530 56 298 120
20 x 47 45 39 26 550 56 283 120
22 x 47 45 39 26 610 56 257 120
24 x 50 45 39 26 660 56 236 115
25 x 50 45 39 26 690 56 227 115
28 x 55 45 39 26 770 56 202 105
30 x 55 45 39 26 830 56 190 105
32 x 60 45 39 26 1180 74 235 125
35 x 60 45 39 26 1295 74 216 126
38 x 65 45 39 26 1400 74 200 116
40 x 65 45 39 26 1480 74 190 116
42 x 75 55 47 30 2120 101 212 120
45 x 75 55 47 30 2270 101 198 120
48 x 80 55 47 30 3230 135 250 150
50 x 80 55 47 30 3365 135 240 150
55 x 85 55 47 30 3700 135 216 140
60 x 90 55 47 30 4035 135 200 135
65 x 95 55 47 30 4370 135 183 125
70 x 110 67 62 40 7615 218 206 131
75 x 115 72 62 40 8160 218 192 126
80 x 120 72 62 40 8700 218 180 120
85 x 125 72 62 40 11560 272 212 145
90 x 130 72 62 40 12240 272 200 140
95 x 135 72 62 40 12920 272 190 135
100 x 145 89 77 46 16270 325 190 130
110 x 155 89 77 46 17900 325 171 121
120 x 165 89 77 46 24410 405 196 142
130 x 180 89 77 46 31735 488 220 160
140 x 190 98 84 51 35502 507 188 139
150 x 200 98 84 51 45645 609 211 158
160 x 210 98 84 51 48688 609 198 151
170 x 225 98 84 51 60353 710 217 164
180 x 235 98 84 51 63903 710 205 157

Hình ảnh và bản vẽ

Thiết bị khóa trục côn ECOLOC RfN 7004 bản vẽ

Chú thích:

L = Overall width

L1 = Overall width (without screws)

L3 = Clamping length

d = Inner ring diameter

D = Outer diameter

Sản phẩm đã xem

Lên đầu trang