Thương hiệu đại diện

Garlock, Hoa Kỳ

Klinger, Australia

Spitmaan, Ấn Độ (Champion Jointing)

Korea Coupling, Hàn Quốc

Nara Samyang, Hàn Quốc

Rathi Coupling, Ấn Độ

BEDA Oxygentechnik, Đức

Pauly Fotoelektrik, Đức

Lechler, Đức

Rubber Expansion Joint Elaflex, Đức

Lên đầu trang