Evertz Hydrotechnik: Show Fountain Technology

Evertz show fountains
(Proportional-)Valve Technology For Fountains, Show Fountains Etc.

Hệ thống phun nước và các ứng dụng liên quan đến nghệ thuật nước trang trí là một phần trong công nghệ van cao áp được phát triển bởi Evertz Hydrotechnik. Kích thước, áp lực và các điều kiện đặc biệt khác có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

Layout & Design (Bố cục & Thiết kế):

  • Kích thước và bố trí dựa theo đặc điểm kỹ thuật của nhà máy

  • Thiết kế cá nhân thích ứng với không gian lắp đặt hiện có

  • Phát triển / Cải tiến

Assembly / Commissioning (Lắp đặt & Vận hành)

  • Tất cả hệ thống đều được lắp ráp và thử nghiệm hoàn toàn về mặt cơ điện tại cơ sở của Evertz.

  • Cung cấp sẵn sàng để cài đặt (plug & play).

  • Hỗ trợ trong quá trình vận hành nhà máy.

  • Dịch vụ sau bán hàng

Lên đầu trang