Evertz Hydrotechnik: Driving Technology Systems

Driving Technology Systems
Road Irrigation, Water Obstacles, Pump Systems And More

Evertz cung cấp thiết bị hoàn chỉnh cho:

  • Trung tâm trải nghiệm lái xe của các nhà sản xuất ô tô.

  • Trung tâm kiểm định cho các nhà sản xuất ô tô.

  • Industrial test tracks

  • An toàn giao thông đường bộ: trung tâm đào tạo lái xe ô tô, giao thông thành phố, dịch vụ khẩn cấp của cảnh sát

  • Race tracks

Lên đầu trang