Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-BR Rubber Expansion Joint

Mã sku: ELAFLEX-ERV-BR

Liên hệ

Nhà sản xuất: Elaflex, Đức

Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-BR "Blue Spot" Rubber Expansion Joint

Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-BR đặc biệt thích hợp sử dụng cho môi trường mài mòn như bùn, phù sa sông, hỗ hợp rắn/lỏng và nhũ tương, và các sản phẩm dạng bột hoặc bụi (muội than). Đồng thời thích hợp cho tất cả các loại nước không chứa dầu cũng như các loại hóa chất khác nhau. Phạm vi nhiệt độ (tùy thuộc vào môi trường): -50ºC đến +70ºC, nhiệt độ tạm thời lên đến +90ºC. Khớp nối mềm Elaflex ERV-BR chống tĩnh điện (tiêu tán điện năng).

Khớp nối mềm Elaflex ERV-BR không thích hợp cho các loại sản phẩm gốc dầu mỏ. Đối với căng thẳng cực độ (vật sắc nhọn và có cạnh thô), lời khuyên là nên sử dụng khớp nối mềm ERV kết hợp với ống bọc bảo vệ bên trong type SR.

Product Name ERV-BR
Short Description Especially suitable for abrasive media
Description

BR Expansion Joints, special type for abrasive media such as sludges, slurries, solid / liquid mixtures and emulsions, and dustlike or powdery products (e. g. carbon-blacks). Also suitable for all kinds of water (non oil containing ) as well as various chemicals. Not suitable for petroleum based products.

For extreme strain (e. g. sharp and rough-edged matter) we suggest the use of ERV with inner protection sleeve type SR, see page 467.

Temperature range (depending on medium) -50° C up to +70° C, temporarily up to +90° C.

Electrically dissipative.

Cover BR / NR
Reinforcement Polyester textile cord
Liner BR / NR, seamless, high abrasion resistant
Temperature min. -50ºC, max. +70ºC, temporarily +90ºC
Marking Blue spot, ERV DN .., PN 16, production date
Flange Swiveling, DIN PN 10/16, carbon steel, zinc plated
Size DN25 (1") to DN300 (12")
Length BL130mm
Certificates Approvals: DNV · GL, RINA Services S.p.A.
Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-BR Rubber Expansion Joint Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-BR Drawing

Hiện nay, công ty Kiên Dũng đang cung cấp các sản phẩm khớp nối mềm cao su Elaflex tại Việt Nam với nhiều loại khác nhau: Elaflex ERV-R, Elaflex ROTEX, Elaflex ERV-CR, Elaflex ERV-BR, Elaflex ERP, Elaflex ERV-G, Elaflex ERV-GS, Elaflex ERV-GS HNBR, Elaflex ERV-G LT, Elaflex ERV-OR, Elaflex ERV-GR, Elaflex VITEX, Elaflex ERV-W.

Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-BR "Blue Spot" Rubber Expansion Joint

Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-BR đặc biệt thích hợp sử dụng cho môi trường mài mòn như bùn, phù sa sông, hỗ hợp rắn/lỏng và nhũ tương, và các sản phẩm dạng bột hoặc bụi (muội than). Đồng thời thích hợp cho tất cả các loại nước không chứa dầu cũng như các loại hóa chất khác nhau. Phạm vi nhiệt độ (tùy thuộc vào môi trường): -50ºC đến +70ºC, nhiệt độ tạm thời lên đến +90ºC. Khớp nối mềm Elaflex ERV-BR chống tĩnh điện (tiêu tán điện năng).

Khớp nối mềm Elaflex ERV-BR không thích hợp cho các loại sản phẩm gốc dầu mỏ. Đối với căng thẳng cực độ (vật sắc nhọn và có cạnh thô), lời khuyên là nên sử dụng khớp nối mềm ERV kết hợp với ống bọc bảo vệ bên trong type SR.

Product Name ERV-BR
Short Description Especially suitable for abrasive media
Description

BR Expansion Joints, special type for abrasive media such as sludges, slurries, solid / liquid mixtures and emulsions, and dustlike or powdery products (e. g. carbon-blacks). Also suitable for all kinds of water (non oil containing ) as well as various chemicals. Not suitable for petroleum based products.

For extreme strain (e. g. sharp and rough-edged matter) we suggest the use of ERV with inner protection sleeve type SR, see page 467.

Temperature range (depending on medium) -50° C up to +70° C, temporarily up to +90° C.

Electrically dissipative.

Cover BR / NR
Reinforcement Polyester textile cord
Liner BR / NR, seamless, high abrasion resistant
Temperature min. -50ºC, max. +70ºC, temporarily +90ºC
Marking Blue spot, ERV DN .., PN 16, production date
Flange Swiveling, DIN PN 10/16, carbon steel, zinc plated
Size DN25 (1") to DN300 (12")
Length BL130mm
Certificates Approvals: DNV · GL, RINA Services S.p.A.
Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-BR Rubber Expansion Joint Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-BR Drawing

Hiện nay, công ty Kiên Dũng đang cung cấp các sản phẩm khớp nối mềm cao su Elaflex tại Việt Nam với nhiều loại khác nhau: Elaflex ERV-R, Elaflex ROTEX, Elaflex ERV-CR, Elaflex ERV-BR, Elaflex ERP, Elaflex ERV-G, Elaflex ERV-GS, Elaflex ERV-GS HNBR, Elaflex ERV-G LT, Elaflex ERV-OR, Elaflex ERV-GR, Elaflex VITEX, Elaflex ERV-W.

Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-BR "Blue Spot" Rubber Expansion Joint

Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-BR đặc biệt thích hợp sử dụng cho môi trường mài mòn như bùn, phù sa sông, hỗ hợp rắn/lỏng và nhũ tương, và các sản phẩm dạng bột hoặc bụi (muội than). Đồng thời thích hợp cho tất cả các loại nước không chứa dầu cũng như các loại hóa chất khác nhau. Phạm vi nhiệt độ (tùy thuộc vào môi trường): -50ºC đến +70ºC, nhiệt độ tạm thời lên đến +90ºC. Khớp nối mềm Elaflex ERV-BR chống tĩnh điện (tiêu tán điện năng).

Khớp nối mềm Elaflex ERV-BR không thích hợp cho các loại sản phẩm gốc dầu mỏ. Đối với căng thẳng cực độ (vật sắc nhọn và có cạnh thô), lời khuyên là nên sử dụng khớp nối mềm ERV kết hợp với ống bọc bảo vệ bên trong type SR.

Product Name ERV-BR
Short Description Especially suitable for abrasive media
Description

BR Expansion Joints, special type for abrasive media such as sludges, slurries, solid / liquid mixtures and emulsions, and dustlike or powdery products (e. g. carbon-blacks). Also suitable for all kinds of water (non oil containing ) as well as various chemicals. Not suitable for petroleum based products.

For extreme strain (e. g. sharp and rough-edged matter) we suggest the use of ERV with inner protection sleeve type SR, see page 467.

Temperature range (depending on medium) -50° C up to +70° C, temporarily up to +90° C.

Electrically dissipative.

Cover BR / NR
Reinforcement Polyester textile cord
Liner BR / NR, seamless, high abrasion resistant
Temperature min. -50ºC, max. +70ºC, temporarily +90ºC
Marking Blue spot, ERV DN .., PN 16, production date
Flange Swiveling, DIN PN 10/16, carbon steel, zinc plated
Size DN25 (1") to DN300 (12")
Length BL130mm
Certificates Approvals: DNV · GL, RINA Services S.p.A.
Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-BR Rubber Expansion Joint Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-BR Drawing

Hiện nay, công ty Kiên Dũng đang cung cấp các sản phẩm khớp nối mềm cao su Elaflex tại Việt Nam với nhiều loại khác nhau: Elaflex ERV-R, Elaflex ROTEX, Elaflex ERV-CR, Elaflex ERV-BR, Elaflex ERP, Elaflex ERV-G, Elaflex ERV-GS, Elaflex ERV-GS HNBR, Elaflex ERV-G LT, Elaflex ERV-OR, Elaflex ERV-GR, Elaflex VITEX, Elaflex ERV-W.

Sản phẩm đã xem

Lên đầu trang