Khớp nối mềm cao su Elaflex ROTEX Rubber Expansion Joint

Mã sku: ELAFLEX-ROTEX

Liên hệ

Nhà sản xuất: Elaflex, Đức

Khớp nối mềm cao su Elaflex ROTEX Rubber Expansion Joint

Khớp nối mềm cao su Elaflex ROTEX thích hợp sử dụng lâu dài với nước nóng, nước làm mát và không khí nóng. Được chấp thuận theo tiêu chuẩn DIN lên đến +100ºC x 10 bar và lên đến +110ºC x 6 bar. Phạm vi nhiệt độ (tùy thuộc vào môi trường): -40ºC đến +130ºC, nhiệt độ tạm thời lên đến +150ºC. Khớp nối mềm Elaflex ROTEX chống tĩnh điện (tiêu tán điện năng).

Khớp nối mềm Elaflex ROTEX không thích hợp cho nước uống, nước làm mát có dầu chứa chất phụ gia, dầu máy nén khí, tiếp xúc hơi nước lâu dài.

Product Name ROTEX
Short Description TÜV approved for heating systems
Description

ROTEX expansion joints suitable for permanent use with hot heating water, cooling water and hot air.

Approved according to DIN up to +100° C by 10 bar and up to +110° C by 6 bar.

Temperature range (depending on medium) -40° C up to +130° C, temporarily up to +150° C.

Electrically dissipative.

Not suitable for drinking water, cooling water with oil containing additives, oily compressor air, permanent effect of steam.

Cover EPDM, ozone proof, heat resistant
Reinforcement Polymer textile cord, hot water and hydrolysis proof
Liner EPDM, hot water resistant, seamless, abrasion resistant
Temperature min. -40°C, max. +130°C, temporarily +150°C
Marking 2 red bands, ERV DN .., PN .., production date
Flange Swiveling, DIN PN 10/16, carbon steel, zinc plated
Size DN25 (1") to DN1000 (40")
Length BL130mm, BL150mm, BL160mm, BL175mm, BL200mm, BL250mm, BL260mm, BL300mm.
Certificates Approvals: DNV · GL, Lloyd´s Register, RINA Services S.p.A., Technischer Überwachungsverein.
Khớp nối mềm cao su Elaflex ROTEX Rubber Expansion Joint Khớp nối mềm cao su Elaflex ROTEX Drawing

Hiện nay, công ty Kiên Dũng đang cung cấp các sản phẩm khớp nối mềm cao su Elaflex tại Việt Nam với nhiều loại khác nhau: Elaflex ERV-R, Elaflex ROTEX, Elaflex ERV-CR, Elaflex ERV-BR, Elaflex ERP, Elaflex ERV-G, Elaflex ERV-GS, Elaflex ERV-GS HNBR, Elaflex ERV-G LT, Elaflex ERV-OR, Elaflex ERV-GR, Elaflex VITEX, Elaflex ERV-W.

Khớp nối mềm cao su Elaflex ROTEX Rubber Expansion Joint

Khớp nối mềm cao su Elaflex ROTEX thích hợp sử dụng lâu dài với nước nóng, nước làm mát và không khí nóng. Được chấp thuận theo tiêu chuẩn DIN lên đến +100ºC x 10 bar và lên đến +110ºC x 6 bar. Phạm vi nhiệt độ (tùy thuộc vào môi trường): -40ºC đến +130ºC, nhiệt độ tạm thời lên đến +150ºC. Khớp nối mềm Elaflex ROTEX chống tĩnh điện (tiêu tán điện năng).

Khớp nối mềm Elaflex ROTEX không thích hợp cho nước uống, nước làm mát có dầu chứa chất phụ gia, dầu máy nén khí, tiếp xúc hơi nước lâu dài.

Product Name ROTEX
Short Description TÜV approved for heating systems
Description

ROTEX expansion joints suitable for permanent use with hot heating water, cooling water and hot air.

Approved according to DIN up to +100° C by 10 bar and up to +110° C by 6 bar.

Temperature range (depending on medium) -40° C up to +130° C, temporarily up to +150° C.

Electrically dissipative.

Not suitable for drinking water, cooling water with oil containing additives, oily compressor air, permanent effect of steam.

Cover EPDM, ozone proof, heat resistant
Reinforcement Polymer textile cord, hot water and hydrolysis proof
Liner EPDM, hot water resistant, seamless, abrasion resistant
Temperature min. -40°C, max. +130°C, temporarily +150°C
Marking 2 red bands, ERV DN .., PN .., production date
Flange Swiveling, DIN PN 10/16, carbon steel, zinc plated
Size DN25 (1") to DN1000 (40")
Length BL130mm, BL150mm, BL160mm, BL175mm, BL200mm, BL250mm, BL260mm, BL300mm.
Certificates Approvals: DNV · GL, Lloyd´s Register, RINA Services S.p.A., Technischer Überwachungsverein.
Khớp nối mềm cao su Elaflex ROTEX Rubber Expansion Joint Khớp nối mềm cao su Elaflex ROTEX Drawing

Hiện nay, công ty Kiên Dũng đang cung cấp các sản phẩm khớp nối mềm cao su Elaflex tại Việt Nam với nhiều loại khác nhau: Elaflex ERV-R, Elaflex ROTEX, Elaflex ERV-CR, Elaflex ERV-BR, Elaflex ERP, Elaflex ERV-G, Elaflex ERV-GS, Elaflex ERV-GS HNBR, Elaflex ERV-G LT, Elaflex ERV-OR, Elaflex ERV-GR, Elaflex VITEX, Elaflex ERV-W.

Khớp nối mềm cao su Elaflex ROTEX Rubber Expansion Joint

Khớp nối mềm cao su Elaflex ROTEX thích hợp sử dụng lâu dài với nước nóng, nước làm mát và không khí nóng. Được chấp thuận theo tiêu chuẩn DIN lên đến +100ºC x 10 bar và lên đến +110ºC x 6 bar. Phạm vi nhiệt độ (tùy thuộc vào môi trường): -40ºC đến +130ºC, nhiệt độ tạm thời lên đến +150ºC. Khớp nối mềm Elaflex ROTEX chống tĩnh điện (tiêu tán điện năng).

Khớp nối mềm Elaflex ROTEX không thích hợp cho nước uống, nước làm mát có dầu chứa chất phụ gia, dầu máy nén khí, tiếp xúc hơi nước lâu dài.

Product Name ROTEX
Short Description TÜV approved for heating systems
Description

ROTEX expansion joints suitable for permanent use with hot heating water, cooling water and hot air.

Approved according to DIN up to +100° C by 10 bar and up to +110° C by 6 bar.

Temperature range (depending on medium) -40° C up to +130° C, temporarily up to +150° C.

Electrically dissipative.

Not suitable for drinking water, cooling water with oil containing additives, oily compressor air, permanent effect of steam.

Cover EPDM, ozone proof, heat resistant
Reinforcement Polymer textile cord, hot water and hydrolysis proof
Liner EPDM, hot water resistant, seamless, abrasion resistant
Temperature min. -40°C, max. +130°C, temporarily +150°C
Marking 2 red bands, ERV DN .., PN .., production date
Flange Swiveling, DIN PN 10/16, carbon steel, zinc plated
Size DN25 (1") to DN1000 (40")
Length BL130mm, BL150mm, BL160mm, BL175mm, BL200mm, BL250mm, BL260mm, BL300mm.
Certificates Approvals: DNV · GL, Lloyd´s Register, RINA Services S.p.A., Technischer Überwachungsverein.
Khớp nối mềm cao su Elaflex ROTEX Rubber Expansion Joint Khớp nối mềm cao su Elaflex ROTEX Drawing

Hiện nay, công ty Kiên Dũng đang cung cấp các sản phẩm khớp nối mềm cao su Elaflex tại Việt Nam với nhiều loại khác nhau: Elaflex ERV-R, Elaflex ROTEX, Elaflex ERV-CR, Elaflex ERV-BR, Elaflex ERP, Elaflex ERV-G, Elaflex ERV-GS, Elaflex ERV-GS HNBR, Elaflex ERV-G LT, Elaflex ERV-OR, Elaflex ERV-GR, Elaflex VITEX, Elaflex ERV-W.

Sản phẩm đã xem

Lên đầu trang