Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-GR Rubber Expansion Joint

Mã sku: ELAFLEX-ERV-GR

Liên hệ

Nhà sản xuất: Elaflex, Đức

Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-GR "Green Band" Rubber Expansion Joint

Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-GR thích hợp sử dụng cho hóa chất, axit, kiềm và nước thải hóa chất mạnh, đối với khí nén nhiễm dầu lên đến +90ºC. Phạm vi nhiệt độ (tùy thuộc vào môi trường): -20ºC đến +100ºC, nhiệt độ tạm thời lên đến +110ºC. Khớp nối mềm Elaflex ERV-GR không dẫn điện.

Product Name ERV-GR 'Green Band'
Short Description For aggressive acids, lyes and chemicals
Description

GREEN BAND expansion joints for chemicals, acids, alkalis and aggressive chemical waste water. For oil-contaminated compressed air up to +90° C.

Temperature range (depending on medium) -20° C up to +100° C, temporarily up to +110° C.

Electrically non-conductive.

Cover CSM
Reinforcement PA textile cord
Liner CSM, seamless, abrasion resistant
Temperature min. -20ºC, max. +100ºC, temporarily +110ºC
Marking Green band, ERV DN .., PN .., production date
Flange Swiveling, DIN PN 10/16, carbon steel, zinc plated
Size DN25 (1") to DN700 (28")
Length BL130mm, BL200mm, BL250mm, BL260mm
Certificates Approvals: DNV · GL, RINA Services S.p.A.
Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-GR Rubber Expansion Joint Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-GR Drawing

Hiện nay, công ty Kiên Dũng đang cung cấp các sản phẩm khớp nối mềm cao su Elaflex tại Việt Nam với nhiều loại khác nhau: Elaflex ERV-R, Elaflex ROTEX, Elaflex ERV-CR, Elaflex ERV-BR, Elaflex ERP, Elaflex ERV-G, Elaflex ERV-GS, Elaflex ERV-GS HNBR, Elaflex ERV-G LT, Elaflex ERV-OR, Elaflex ERV-GR, Elaflex VITEX, Elaflex ERV-W.

Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-GR "Green Band" Rubber Expansion Joint

Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-GR thích hợp sử dụng cho hóa chất, axit, kiềm và nước thải hóa chất mạnh, đối với khí nén nhiễm dầu lên đến +90ºC. Phạm vi nhiệt độ (tùy thuộc vào môi trường): -20ºC đến +100ºC, nhiệt độ tạm thời lên đến +110ºC. Khớp nối mềm Elaflex ERV-GR không dẫn điện.

Product Name ERV-GR 'Green Band'
Short Description For aggressive acids, lyes and chemicals
Description

GREEN BAND expansion joints for chemicals, acids, alkalis and aggressive chemical waste water. For oil-contaminated compressed air up to +90° C.

Temperature range (depending on medium) -20° C up to +100° C, temporarily up to +110° C.

Electrically non-conductive.

Cover CSM
Reinforcement PA textile cord
Liner CSM, seamless, abrasion resistant
Temperature min. -20ºC, max. +100ºC, temporarily +110ºC
Marking Green band, ERV DN .., PN .., production date
Flange Swiveling, DIN PN 10/16, carbon steel, zinc plated
Size DN25 (1") to DN700 (28")
Length BL130mm, BL200mm, BL250mm, BL260mm
Certificates Approvals: DNV · GL, RINA Services S.p.A.
Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-GR Rubber Expansion Joint Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-GR Drawing

Hiện nay, công ty Kiên Dũng đang cung cấp các sản phẩm khớp nối mềm cao su Elaflex tại Việt Nam với nhiều loại khác nhau: Elaflex ERV-R, Elaflex ROTEX, Elaflex ERV-CR, Elaflex ERV-BR, Elaflex ERP, Elaflex ERV-G, Elaflex ERV-GS, Elaflex ERV-GS HNBR, Elaflex ERV-G LT, Elaflex ERV-OR, Elaflex ERV-GR, Elaflex VITEX, Elaflex ERV-W.

Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-GR "Green Band" Rubber Expansion Joint

Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-GR thích hợp sử dụng cho hóa chất, axit, kiềm và nước thải hóa chất mạnh, đối với khí nén nhiễm dầu lên đến +90ºC. Phạm vi nhiệt độ (tùy thuộc vào môi trường): -20ºC đến +100ºC, nhiệt độ tạm thời lên đến +110ºC. Khớp nối mềm Elaflex ERV-GR không dẫn điện.

Product Name ERV-GR 'Green Band'
Short Description For aggressive acids, lyes and chemicals
Description

GREEN BAND expansion joints for chemicals, acids, alkalis and aggressive chemical waste water. For oil-contaminated compressed air up to +90° C.

Temperature range (depending on medium) -20° C up to +100° C, temporarily up to +110° C.

Electrically non-conductive.

Cover CSM
Reinforcement PA textile cord
Liner CSM, seamless, abrasion resistant
Temperature min. -20ºC, max. +100ºC, temporarily +110ºC
Marking Green band, ERV DN .., PN .., production date
Flange Swiveling, DIN PN 10/16, carbon steel, zinc plated
Size DN25 (1") to DN700 (28")
Length BL130mm, BL200mm, BL250mm, BL260mm
Certificates Approvals: DNV · GL, RINA Services S.p.A.
Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-GR Rubber Expansion Joint Khớp nối mềm cao su Elaflex ERV-GR Drawing

Hiện nay, công ty Kiên Dũng đang cung cấp các sản phẩm khớp nối mềm cao su Elaflex tại Việt Nam với nhiều loại khác nhau: Elaflex ERV-R, Elaflex ROTEX, Elaflex ERV-CR, Elaflex ERV-BR, Elaflex ERP, Elaflex ERV-G, Elaflex ERV-GS, Elaflex ERV-GS HNBR, Elaflex ERV-G LT, Elaflex ERV-OR, Elaflex ERV-GR, Elaflex VITEX, Elaflex ERV-W.

Sản phẩm đã xem

Lên đầu trang