Bảng thông số kỹ thuật Thiết bị an toàn AMT Gega LG/GRM Safety Devices

  GRM GRM GRM GRM GRM GRM
Item No. 107805 106548 106986 107360 106857 107800
Max. Pressure (bar) 25 25 25 25 25 25
Medium Oxygen Oxygen Oxygen Oxygen Oxygen Oxygen
Connection
Inlet 1 G 1/4" M G 3/8" M G 1/2" M UNF 7/8" CGA M UNF 1.1/16" JIC M W 24-14 M
Outlet 1 G 1/4" F G 3/8" F G 1/2" F UNF 7/8" CGA F UNF 1.1/16" JIC F W 24-14 F
Dimensions (mm)
Height 118 119 125 134 142 135
Width 32 32 32 32 32 32
Length 32 32 32 32 32 32
Applicable Torches
SBK 500 F +          
SB 500 F   +     + +
SB 800 F     +      
HOBS 1S   +        

Sản phẩm đã xem

Lên đầu trang