Danh mục sản phẩm

Bảng thông số kỹ thuật Thiết bị an toàn AMT Gega LG/GRM D R1.0 Safety Devices

  GRM D R1.0 GRM D R1.0 GRM D R1.0
Item No. 110393 107966 112025
Max. Pressure (bar) 10 10 10
Medium CPM CPM CPM
Connection
Inlet 1 G 3/8" LH M G 1/2" LH M UNF 9/16" LH CGA M
Outlet 1 G 3/8" LH F G 1/2" LH F UNF 9/16" LH CGA F
Dimensions (mm)
Height 165 171 162
Width 32 32 32
Length 32 32 32
Applicable Torches
SBK 500 F +    
SB 500 F   +  
HOBS 1S   +  

Sản phẩm đã xem

Lên đầu trang