Pauly Optical Fibre Cable Type GFK18VA P/N: 8118VAx01, 11m Length

Mã sku: (Đang cập nhật...)

Liên hệ

Nhà sản xuất: Pauly Fotoelektrik

Pauly Optical Fibre Cable Type GFK18VA

Cáp kết nối Pauly loại GFK18VA, P/N: 8118VAx01 là cáp kết nối truyền tín hiệu bằng sợi quang có độ dài 11m, được bọc ngoài bảo vệ bằng dây thép không gỉ linh hoạt, có thể đo nhiệt độ môi trường xung quanh từ -50ºC đến 200ºC.

Pauly Optical Fibre Cable Type GFKxy (810x) Data Sheet
Lengths Table
Type Part Number Length
GFK02VA #8102VA 1.1m
GFK03VA #8103VA 1.5m
GFK04VA #8104VA 2.1m
GFK17VA #8117VA 3m
GFK06VA #8106VA 4m
GFK09VA #8109VA 4.5m
GFK10VA #8110VA 5m
GFK08VA #8108VA 6m
GFK01VA #8101VA 7m
GFK05VA #8105VA 8m
GFK07VA #8107VA 10m
GFK18VA #8118VA 11m
GFK19VA #8119VA 12m
GFK15VA #8113VA 15m
GFK13VA #8115VA 25m
GFK16VA #8116VA 30m
GFK20VA #8112VA 40m
Other Lengths: on request
Pauly Optical Fibre Cable Stain­less steel fle­xi­ble me­tal tu­be GFKxy (810x)

Pauly Optical Fibre Cable Type GFK18VA

Cáp kết nối Pauly loại GFK18VA, P/N: 8118VAx01 là cáp kết nối truyền tín hiệu bằng sợi quang có độ dài 11m, được bọc ngoài bảo vệ bằng dây thép không gỉ linh hoạt, có thể đo nhiệt độ môi trường xung quanh từ -50ºC đến 200ºC.

Pauly Optical Fibre Cable Type GFKxy (810x) Data Sheet
Lengths Table
Type Part Number Length
GFK02VA #8102VA 1.1m
GFK03VA #8103VA 1.5m
GFK04VA #8104VA 2.1m
GFK17VA #8117VA 3m
GFK06VA #8106VA 4m
GFK09VA #8109VA 4.5m
GFK10VA #8110VA 5m
GFK08VA #8108VA 6m
GFK01VA #8101VA 7m
GFK05VA #8105VA 8m
GFK07VA #8107VA 10m
GFK18VA #8118VA 11m
GFK19VA #8119VA 12m
GFK15VA #8113VA 15m
GFK13VA #8115VA 25m
GFK16VA #8116VA 30m
GFK20VA #8112VA 40m
Other Lengths: on request
Pauly Optical Fibre Cable Stain­less steel fle­xi­ble me­tal tu­be GFKxy (810x)

Pauly Optical Fibre Cable Type GFK18VA

Cáp kết nối Pauly loại GFK18VA, P/N: 8118VAx01 là cáp kết nối truyền tín hiệu bằng sợi quang có độ dài 11m, được bọc ngoài bảo vệ bằng dây thép không gỉ linh hoạt, có thể đo nhiệt độ môi trường xung quanh từ -50ºC đến 200ºC.

Pauly Optical Fibre Cable Type GFKxy (810x) Data Sheet
Lengths Table
Type Part Number Length
GFK02VA #8102VA 1.1m
GFK03VA #8103VA 1.5m
GFK04VA #8104VA 2.1m
GFK17VA #8117VA 3m
GFK06VA #8106VA 4m
GFK09VA #8109VA 4.5m
GFK10VA #8110VA 5m
GFK08VA #8108VA 6m
GFK01VA #8101VA 7m
GFK05VA #8105VA 8m
GFK07VA #8107VA 10m
GFK18VA #8118VA 11m
GFK19VA #8119VA 12m
GFK15VA #8113VA 15m
GFK13VA #8115VA 25m
GFK16VA #8116VA 30m
GFK20VA #8112VA 40m
Other Lengths: on request
Pauly Optical Fibre Cable Stain­less steel fle­xi­ble me­tal tu­be GFKxy (810x)

Sản phẩm đã xem

Lên đầu trang