Pauly Laser-Distance Sensor Type PLDM1030H P/N: 4901H

Mã sku: (Đang cập nhật...)

Liên hệ

Nhà sản xuất: Pauly Fotoelektrik

Cảm biến Pauly Laser-Distance Sensor Type PLDM1030H

Cảm biến đo khoảng cách Pauly loại PLDM1030H, P/N: 4901H là loại cảm biến mạnh mẽ được tích hợp vào các ứng dụng công nghiệp, giúp đo khoảng cách và phát hiện đối tượng di chuyển, được sử dụng để đo khoảng cách chính xác và không tiếp xúc từ một điểm tham chiếu đến một đối tượng. Tốc độ đo lên đến 250Hz và khoảng cách đo tối đa 500m.

Cảm biến Pauly laser-distance sensor hoạt động trong môi trường nhiệt độ thấp từ -40ºC đến +50ºC, được sử dụng trong phạm vi rộng đòi hỏi phải phát hiện sự hiện diện của đối tượng trong khu vực cần kiểm soát. Rất nhiều công nghệ khác nhau đã được ứng dụng để phát triển các loại cảm biến này, tiêu biểu là sử dụng phản xạ của chùm tia laser (ánh sáng/quang học).

Bảng thông số kỹ thuật PLDM1030H

Description Laser Distance Sensor with integrated heating for operation at very low tempertatures, all­round using e. g. for object detection, distance measurement and positioning requirements of moving vehicles
Typical measuring accuracy ± 3.0 mm at 2 sigma; ± 1.0 mm at 2 sigma (Type PLDM1010)
Typical repeatability ± 0.5 mm at 2 sigma; ± 0.4 mm at 2 sigma (Type PLDM1010H)
Working Range 0.05 up to ap­prox. 65 m on natural surfaces; 0.5 m up to 500 m on orange, efelctive target plate
Housing Al-Cast
Dimensions appr. 160 x 54 x 80 [mm] (L x H x W); without cable glant and connector Sub D
Protection Mode IP65
Connection Mode Terminal or Plug-Connection 15 pins Sub D
Transmitting Light Laser-Diode 650 nm, visible
Radiant power max. 0.95 W; Class 2 (DIN EN 60825-1:2008-05)
Beam diameter 4 mm at 5 m; 8 mm at 10 m; 15 mm at 30 m
Measurement time single mode: typical 0.3 up to 4 s; tracking mode: typical 0.004 up to 4 s; the real measurment time depends on the choosen processing mode
Power Supply 24 VDC up to 30 VDC / 2500 mA
Power indicator green LED
Switch indicator red and yellow LEDs
Control Output 1 x serial async. interface RS232; 1 x serial async. interface RS422; 1 x SSI; 1 x programmable analog output 0/4 up to 20 mA; 2 x programmable digital ouput; 1 x programmable digital input; 1 x digital output for error status; Optional: Fieldbus (Profibus)
Ambient Temperature -40 degree up to +50 degree Celsius
Special/Optional Features special mounting auxilliaries are available e. g.: model type JFBEC, ADPLDM1030SS1 .or. for furnace application furnace window model type O2004*09 with an appropriated, angled window plate fixed into the exchangeable furnace window
Version Table
Type Part Number Version
PLDM1030 #4901 standard version
PLDM1030H #4901H with heating
On upon request
Pauly Laser-Distance Measurement PLDM1030(H) 4901(H)

Cảm biến Pauly Laser-Distance Sensor Type PLDM1030H

Cảm biến đo khoảng cách Pauly loại PLDM1030H, P/N: 4901H là loại cảm biến mạnh mẽ được tích hợp vào các ứng dụng công nghiệp, giúp đo khoảng cách và phát hiện đối tượng di chuyển, được sử dụng để đo khoảng cách chính xác và không tiếp xúc từ một điểm tham chiếu đến một đối tượng. Tốc độ đo lên đến 250Hz và khoảng cách đo tối đa 500m.

Cảm biến Pauly laser-distance sensor hoạt động trong môi trường nhiệt độ thấp từ -40ºC đến +50ºC, được sử dụng trong phạm vi rộng đòi hỏi phải phát hiện sự hiện diện của đối tượng trong khu vực cần kiểm soát. Rất nhiều công nghệ khác nhau đã được ứng dụng để phát triển các loại cảm biến này, tiêu biểu là sử dụng phản xạ của chùm tia laser (ánh sáng/quang học).

Bảng thông số kỹ thuật PLDM1030H

Description Laser Distance Sensor with integrated heating for operation at very low tempertatures, all­round using e. g. for object detection, distance measurement and positioning requirements of moving vehicles
Typical measuring accuracy ± 3.0 mm at 2 sigma; ± 1.0 mm at 2 sigma (Type PLDM1010)
Typical repeatability ± 0.5 mm at 2 sigma; ± 0.4 mm at 2 sigma (Type PLDM1010H)
Working Range 0.05 up to ap­prox. 65 m on natural surfaces; 0.5 m up to 500 m on orange, efelctive target plate
Housing Al-Cast
Dimensions appr. 160 x 54 x 80 [mm] (L x H x W); without cable glant and connector Sub D
Protection Mode IP65
Connection Mode Terminal or Plug-Connection 15 pins Sub D
Transmitting Light Laser-Diode 650 nm, visible
Radiant power max. 0.95 W; Class 2 (DIN EN 60825-1:2008-05)
Beam diameter 4 mm at 5 m; 8 mm at 10 m; 15 mm at 30 m
Measurement time single mode: typical 0.3 up to 4 s; tracking mode: typical 0.004 up to 4 s; the real measurment time depends on the choosen processing mode
Power Supply 24 VDC up to 30 VDC / 2500 mA
Power indicator green LED
Switch indicator red and yellow LEDs
Control Output 1 x serial async. interface RS232; 1 x serial async. interface RS422; 1 x SSI; 1 x programmable analog output 0/4 up to 20 mA; 2 x programmable digital ouput; 1 x programmable digital input; 1 x digital output for error status; Optional: Fieldbus (Profibus)
Ambient Temperature -40 degree up to +50 degree Celsius
Special/Optional Features special mounting auxilliaries are available e. g.: model type JFBEC, ADPLDM1030SS1 .or. for furnace application furnace window model type O2004*09 with an appropriated, angled window plate fixed into the exchangeable furnace window
Version Table
Type Part Number Version
PLDM1030 #4901 standard version
PLDM1030H #4901H with heating
On upon request
Pauly Laser-Distance Measurement PLDM1030(H) 4901(H)

Cảm biến Pauly Laser-Distance Sensor Type PLDM1030H

Cảm biến đo khoảng cách Pauly loại PLDM1030H, P/N: 4901H là loại cảm biến mạnh mẽ được tích hợp vào các ứng dụng công nghiệp, giúp đo khoảng cách và phát hiện đối tượng di chuyển, được sử dụng để đo khoảng cách chính xác và không tiếp xúc từ một điểm tham chiếu đến một đối tượng. Tốc độ đo lên đến 250Hz và khoảng cách đo tối đa 500m.

Cảm biến Pauly laser-distance sensor hoạt động trong môi trường nhiệt độ thấp từ -40ºC đến +50ºC, được sử dụng trong phạm vi rộng đòi hỏi phải phát hiện sự hiện diện của đối tượng trong khu vực cần kiểm soát. Rất nhiều công nghệ khác nhau đã được ứng dụng để phát triển các loại cảm biến này, tiêu biểu là sử dụng phản xạ của chùm tia laser (ánh sáng/quang học).

Bảng thông số kỹ thuật PLDM1030H

Description Laser Distance Sensor with integrated heating for operation at very low tempertatures, all­round using e. g. for object detection, distance measurement and positioning requirements of moving vehicles
Typical measuring accuracy ± 3.0 mm at 2 sigma; ± 1.0 mm at 2 sigma (Type PLDM1010)
Typical repeatability ± 0.5 mm at 2 sigma; ± 0.4 mm at 2 sigma (Type PLDM1010H)
Working Range 0.05 up to ap­prox. 65 m on natural surfaces; 0.5 m up to 500 m on orange, efelctive target plate
Housing Al-Cast
Dimensions appr. 160 x 54 x 80 [mm] (L x H x W); without cable glant and connector Sub D
Protection Mode IP65
Connection Mode Terminal or Plug-Connection 15 pins Sub D
Transmitting Light Laser-Diode 650 nm, visible
Radiant power max. 0.95 W; Class 2 (DIN EN 60825-1:2008-05)
Beam diameter 4 mm at 5 m; 8 mm at 10 m; 15 mm at 30 m
Measurement time single mode: typical 0.3 up to 4 s; tracking mode: typical 0.004 up to 4 s; the real measurment time depends on the choosen processing mode
Power Supply 24 VDC up to 30 VDC / 2500 mA
Power indicator green LED
Switch indicator red and yellow LEDs
Control Output 1 x serial async. interface RS232; 1 x serial async. interface RS422; 1 x SSI; 1 x programmable analog output 0/4 up to 20 mA; 2 x programmable digital ouput; 1 x programmable digital input; 1 x digital output for error status; Optional: Fieldbus (Profibus)
Ambient Temperature -40 degree up to +50 degree Celsius
Special/Optional Features special mounting auxilliaries are available e. g.: model type JFBEC, ADPLDM1030SS1 .or. for furnace application furnace window model type O2004*09 with an appropriated, angled window plate fixed into the exchangeable furnace window
Version Table
Type Part Number Version
PLDM1030 #4901 standard version
PLDM1030H #4901H with heating
On upon request
Pauly Laser-Distance Measurement PLDM1030(H) 4901(H)

Sản phẩm đã xem

Lên đầu trang