Pauly Optical Fibre Cable Type GFK08VA P/N: 8108VAx01, 6m Length

Mã sku: (Đang cập nhật...)

Liên hệ

Nhà sản xuất: Pauly Fotoelektrik

Pauly Optical Fibre Cable Type GFK08VA Cáp kết nối Pauly loại GFK08VA, P/N: 8108VAx01 là cáp kết nối truyền tín hiệu bằng sợi quang có độ dài 6m, được bọc ngoài bảo vệ bằng dây thép không gỉ linh hoạt, có thể đo nhiệt độ môi trường xung quanh từ -50ºC đến 200ºC. Lengths Table Type Part Number Length GFK02VA #8102VA 1.1m GFK03VA #8103VA 1.5m GFK04VA #8104VA 2.1m GFK17VA #8117VA 3m GFK06VA #8106VA 4m GFK09VA #8109VA 4.5m GFK10VA #8110VA 5m GFK08VA #8108VA 6m GFK01VA #8101VA 7m GFK05VA #8105VA 8m GFK07VA #8107VA 10m GFK18VA #8118VA 11m GFK19VA #8119VA 12m GFK15VA #8113VA 15m GFK13VA #8115VA 25m GFK16VA #8116VA 30m GFK20VA #8112VA 40m Other Lengths: on request

Pauly Optical Fibre Cable Type GFK08VA

Cáp kết nối Pauly loại GFK08VA, P/N: 8108VAx01 là cáp kết nối truyền tín hiệu bằng sợi quang có độ dài 6m, được bọc ngoài bảo vệ bằng dây thép không gỉ linh hoạt, có thể đo nhiệt độ môi trường xung quanh từ -50ºC đến 200ºC.

Pauly Optical Fibre Cable Type GFKxy (810x) Data Sheet
Lengths Table
Type Part Number Length
GFK02VA #8102VA 1.1m
GFK03VA #8103VA 1.5m
GFK04VA #8104VA 2.1m
GFK17VA #8117VA 3m
GFK06VA #8106VA 4m
GFK09VA #8109VA 4.5m
GFK10VA #8110VA 5m
GFK08VA #8108VA 6m
GFK01VA #8101VA 7m
GFK05VA #8105VA 8m
GFK07VA #8107VA 10m
GFK18VA #8118VA 11m
GFK19VA #8119VA 12m
GFK15VA #8113VA 15m
GFK13VA #8115VA 25m
GFK16VA #8116VA 30m
GFK20VA #8112VA 40m
Other Lengths: on request
Pauly Optical Fibre Cable Stain­less steel fle­xi­ble me­tal tu­be GFKxy (810x)

Sản phẩm đã xem

Lên đầu trang