Bạc lót tự bôi trơn SF-2Y Marginal Pb-free (Self Lubricating Bearings)

Tìm hiểu về Bạc lót tự bôi trơn nhóm SF-2Y Marginal Pb-free Self Lubricating Bearings

» Bạc lót tự bôi trơn nhóm SF-2Y (Marginal Pb-free Self Lubricating Bearings) có cùng cấu trúc và hiệu năng hoạt động với nhóm vật liệu CNP-20. SF-2Y với thiết kế lõm bôi trơn có thể hoạt động trong khoảng thời gian dài nhất định mà không cần dầu bôi trơn.

» Bạc lót tự bôi trơn SF-2Y Marginal Pb-free được sử dụng rộng rãi trong ngành luyện thép, máy móc khai khoáng, ngành nước, ô tô, xây dựng, máy móc nông nghiệp.

Ứng dụng

1. Good load capacity and anti-wear.

2. It is used in high load capacities and low speed with rotational, oscillating or frequent stop-start motion.

3. It can work for a long time without oil in the condition of boundary lubrication, under oil or grease lubrication interval, the working-life will be longer.

4. It is machinable for the thicker of POM.

5. The bushes can be applied in auto chassis, forging machine, metallurgical, civil engineering, power station, strip rolling industries etc.

6. SF-2Y is widely used in the machine where Lead is unacceptable.

Bảng thông số kỹ thuật vật liệu (Technical Data)

Max load Static 250N/mm2
Very low speed 140N/mm2
Roatating oscillating 70N/mm2
Max. PV (dry running) 3N/mm2.m/s
Temp. limit -40ºC ~ +110ºC
Friction coefficient 0.05 ~ 0.20μ
Max. speed Grease Lubrication 2m/s
Oil continued to > 2m/s
Thermal conductivity 50 W(mxk)-1
Coefficient of thermal expansion 11×10-6 K-1
Initial pre-lubrication at assembly is strongly recommended  

SF-2Y Marginal Pb-free

SF-2Y Marginal Pb-free Material Structure

Cấu trúc vật liệu

1.POM with fiber 0.3~0.5mm
2.Porous bronze 0.2~0.3mm.
3.Steel backing 0.4~2.2mm.
4.Plated coating: Tin plating 0.005mm or Copper plating 0.008mm

Kích thước

» Tiêu chuẩn: Sleeve Bearings, Compound Thrust Washer, Strip.

» Phi tiêu chuẩn: Sleeve Bearings, Compound Thrust Washer, Strip, Bearings Bushing, Wear Strip, Steel combine Units.

Chọn Loại
Lên đầu trang