0

Khách sạn Vienna Hotel có kế hoạch thực hiện một dự án cải tạo ở Thâm Quyến, Quảng Đông để thành lập một khách sạn mới. Việc xây dựng khách sạn Vienna bao gồm hệ thống cấp nước sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải. Phòng kỹ thuật khách sạn Vienna đã hợp tác với chúng tôi và mua các khớp nối mềm cao su cầu kép.

Khớp nối mềm cao su cầu kép Double Spheres Expansion Joint có cấu trúc tương tự như khớp nối mềm cầu đơn nhưng có thêm mặt cầu thứ hai để mang lại khả năng hấp thụ chuyển động của đường ống nhiều hơn và hiệu quả kiểm soát tiếng ồn và độ rung thậm chí còn cao hơn, được sử dụng trong hệ thống đường ống cấp thoát nước của tòa nhà xây dựng và nhà máy công nghiệp tổng hợp, hệ thống bơm và tua bin trong nhà máy điện, máy móc công nghiệp và máy bơm thổi đa năng.

Lên đầu trang